ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφή της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

α) μετά από παραλαβή διαφορετικού κωδικού προϊόντος από αυτόν της υποβληθείσας παραγγελίας από λάθος μας 

β) μετά από την παραλαβή ελαττωματικού ή κακέκτυπου προϊόντος

Εφ' όσον συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή χρειάζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή της, μετά από ηλεκτρονική ενημέρωσή (e-mail) μας .

Η παραλαβή της επιστροφής θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν εκτός των ανωτέρω, ισχύουν και οι παρακάτω όροι:

α) το προϊόν επιστρέφεται σε ασφαλές πακέτο μαζί με αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής

β) με την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα σας υποδείξουμε , καθώς σε περίπτωση απώλειας του δέματος δεν είναι δυνατή η προβλεπόμενη πίστωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

     Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του  διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

     Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

     Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και εσφαλμένες τιμές στη βάση δεδομένων.

     Σε περίπτωση που η τιμή ή άλλα στοιχεία σχετικά με ένα προϊόν εμφανίζονται εσφαλμένα στην ιστοσελίδα μας, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στη βάση δεδομένων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την εσφαλμένη παρουσίαση του προϊόντος.